zondag 27 februari 2011

De speeltafel is nu geheel klaar

De speeltafel is nu af. Via de computer kan er nu ook op gespeeld worden. Hiervoor gebruik ik het programma Hauptwerk. Met deze software kan je een bestaand orgel bespelen. Zo'n orgel is toon voor toon opgenomen en deze opgenomen geluiden kan je dan via hauptwerk weer afspelen.

Het binnenwerk met de printen voor de digitale aansturing. Aan de linkerkant daarvan zie je tevens de midi aansluitingen. Als voeding heb ik een oude computer voeding gebruikt. De stenen onderin dienen als contra gewicht. Nu de oude relais bakken eruit zijn valt de speeltafel naar voren als er geen tegengewicht in ligt.


Dit zijn de foto's van de voorkant. Gisteren zijn we nog op zoek geweest voor een bijpassende lamp voor boven de muziekstandaard. Zoals je kunt zien zijn we daarin nog geslaagd ook.